Terms & Conditions

นโยบายร้านค้าออนไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ https://tarnsoftwhip.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

1.การจัดส่ง

กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า

หากสินค้าไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่กรอกมาไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ และหากสินค้าถูกตีกลับมาทางเราแล้วคุณต้องการให้ส่งสินค้าใหม่ จะต้องชำระค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมในครั้งต่อไป (ตามอัตราค่าบริการของเรา)

เราจะจัดส่งสินค้าทุก ๆ วัน จันทร์ พุธ และศุกร์ ของทุกสัปดาห์ โดย Flash Express หรือ Kerry Express หรือ Thailand Post (ไปรษณีย์ไทย) แบบ EMS คุณอาจได้รับสินค้าก่อนเวลา หรืออาจล่าช้ากว่ากำหนด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับสินค้าหลังจากวันที่กำหนดเกิน 7 วัน กรุณาแจ้งให้เราทราบทาง tarnsoftwhip.official@gmail.com เราจะทำการติดตามแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด

2.นโยบายการยกเลิก

เมื่อลูกค้าทำการจ่ายเงินทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

3.นโยบายการคืนเงิน 

ทางเราจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น – ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือบริการได้ คืนให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย (ทางเราจะคืนเงินกลับทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมาเท่านั้น ระยะเวลาคืนเงิน15-30วัน)

4. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

เว็ปไซต์ https://tarnsoftwhip.com
58/95 Softwhip Music แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
อีเมล : tarnsoftwhip.official@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0655027626